• Sąd ukarał Błaszczaka grzywną za dezubekizację

  Sąd ukarał Błaszczaka grzywną za dezubekizację

  Warszawski Sąd Administracyjny nie miał wątpliwości. Minister Mariusz Błaszczak został ukarany za „rażące naruszenie prawa”. MSWiA regularnie odmawia rozpatrzenia odwołań emerytowanych funkcjonariuszy objętych ustawą dezubekizacyjną. Wyrok zapadł 27 października.

  Czytaj więcej

 • Dobre 2 lata

  Dobre 2 lata

  Jednym z priorytetów MSWiA jest modernizacja formacji dbających o bezpieczeństwo Polaków. Dlatego przygotowaliśmy Program Modernizacji Służb Mundurowych. Dzięki niemu powstają nowoczesne komendy i strażnice, a funkcjonariusze pracują z coraz lepszym sprzętem.

  Czytaj więcej

 • Awanse i odznaczenia w KGSG

  Awanse i odznaczenia w KGSG

  14 listopada w Komendzie Głównej Straży Granicznej z okazji Święta Niepodległości i Dnia Pracownika Straży Granicznej odbyła się uroczystość, podczas której wręczono awanse i odznaczenia.

  Czytaj więcej

 • Czyje majątki przyciśnie PiS? Dziś kończą się konsultacje głośnego projektu dotyczącego jawności życia publicznego

  Czyje majątki przyciśnie PiS? Dziś kończą się konsultacje głośnego projektu dotyczącego jawności życia publicznego

  Czym się więcej obejmie, tym się słabiej ściska, a my chcemy ścisnąć mocno – mówił Jarosław Kaczyński jako premier, zapowiadając lustrację majątkową dekadę temu. Wówczas Kaczyński chciał ograniczyć liczbę urzędników, składających oświadczenia majątkowe, by móc skrupulatnie prześwietlić tych najważniejszych. Dziś jest na odwrót – PiS chce drastycznie poszerzyć krąg osób, które muszą się spowiadać z majątków. Czy to znaczy, że "ściśnie słabiej"?

  Czytaj więcej

 • Komunikat z posiedzenia Prezydium ZG NSZZ FSG

  Komunikat z posiedzenia Prezydium ZG NSZZ FSG

  W dniu 17 października 2017 roku w Zakopanem odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej, w trakcie którego dokonano omówienia bieżącej działalności NSZZ FSG oraz podjęto stosowne decyzje.

  Czytaj więcej

Porozumienie o współpracy

Wychodząc naprzeciw potrzebom podwyższania kwalifikacji oraz nabywania nowych kompetencji funkcjonariuszy Straży Granicznej a tym samym czyniąc zadość wymogom obowiązujących w formacji regulacji w zakresie „..wykształcenia i kwalifikacji, jakim powinien odpowiadać funkcjonariusz Straży Granicznej na określonym stanowisku służbowym..”, występując z upoważnienia Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej, w dniu 5 czerwca 2016 roku, w siedzibie Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku, podpisano Porozumienie  o współpracy pomiędzy WSSE a NSZZ FSG.

 

Z ramienia ZG NSZZ FSG porozumienie podpisali:

 • Mariusz TYL - Przewodniczący ZG NSZZ FSG
 • Marcin KOLASA - Wiceprzewodniczący

Stronę WSSE w Gdańsku reprezentowali :

Roman Gawrych Rektor Uczelni oraz  Dariusz Tuniewicz Dyrektor Instytutu Kształcenia Zawodowego WSSE z siedzibą w Gdańsku.

Celem obu Stron Porozumienia jest pomoc w realizacji planów edukacyjnych, zawodowych i społecznych dla członków i sympatyków NSZZ FSG oraz ich rodzin.

W wyniku Porozumienia WSSE w Gdańsku umożliwi podjęcie, wznowienie lub kontynuowanie rozpoczętych niegdyś wyższych studiów niezależnie od czasu i etapu przerwania kształcenia, studiowanego kierunku czy specjalności, bez względu na miejsce rozpoczętych wcześniej studiów. Ponadto Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna               w Gdańsku zobowiązuje się w ramach prowadzonej działalności dydaktycznej w pełnym zakresie, we wszystkich formach realizowanego kształcenia do udzielenia preferencyjnych warunków finansowych i organizacyjnych dla członków i sympatyków NSZZ FSG oraz ich rodzin wskazanych na podstawie skierowania  danego Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG.    W zależności od ilości osób, wysokość zniżki określona zostanie procentowo i nie może być mniejsza niż:

 • 10 % w przypadku studiów I lub II stopnia wszystkich specjalności;
 • 30 % w przypadku studiów podyplomowych wszystkich specjalności;
 • 15 % w przypadku wznowienia lub kontynuacji studiów rozpoczętych na innej uczelni.

Strony porozumienia w ramach swoich możliwości zobowiązują się do propagowania działalności prowadzonej przez  siebie  we  wszystkich  swoich  jednostkach  i  poprzez  inne  własne  formy  kontaktowania  się  z osobami zainteresowanymi czy interesariuszami.

 • Karwia 2016

  Karwia 2016

  XI MISTRZOSTWA STRAŻY GRANICZNEJ W PLAŻOWEJ PIŁCE SIATKOWEJ
 • Mistrzostwa SG w Piłkę Siatkową

  Mistrzostwa SG w Piłkę Siatkową

  Trzy dni, 10 drużyn, 90 zawodników, 6 sędziów i 27 rozegranych meczów to najkrótsze podsumowanie Mistrzostw Straży Granicznej w Piłce Siatkowej – Kętrzyn 2015 zakończonych dziś (3 grudnia) w Kętrzynie. Organizatorem Mistrzostw było Centrum Szkolenia Straży Granicznej. Wsparcia imprezie udzielił Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej.

  Czytaj więcej

 • Mistrzostwa Straży Granicznej w Piłce Nożnej 2015

  Mistrzostwa Straży Granicznej w Piłce Nożnej 2015

  W dniu 26 sierpnia br. w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Koszalinie rozpoczęły się „Mistrzostwa Straży Granicznej w Piłce Nożnej”, zorganizowane we współpracy COSSG i Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej.

  Czytaj więcej

 • IV Turniej Służb Mundurowych Piłki Plażowej

  IV Turniej Służb Mundurowych Piłki Plażowej

  IV Turniej Służb Mundurowych Piłki Plażowej zorganizowany został przez PSG Górowo Iławeckie oraz ZK w Kamińsku w dniu 22 sierpnia b.r. Patronat objęły NSZZ FSG przy WMOSG oraz NSZZFiPW.

  Czytaj więcej

 • Festyn Rodzinny w Lubaniu

  Festyn Rodzinny w Lubaniu

  W dniu 26 września 2015 r. Zarząd Uczelniany Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy SG przy Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej wspólnie Zarządem Zakładowym Zawiązków Zawodowych Pracowników MSW i AP, na terenie Grodu Średniowiecznego w m. Brzeźnik zorganizowali Festyn Rodzinny z okazji szóstej rocznicy powstania Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu.

  Czytaj więcej

 • Wizyta w polskiej szkole na Litwie

  Wizyta w polskiej szkole na Litwie

  W dniu 30 września 2015 r. przedstawiciele Zarządu Uczelnianego NSZZ FSG przy Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie i Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG przy Podlaskim Oddziale Straży Granicznej w Białymstoku odwiedzili Szkołę w Pikieliszkach.

  Czytaj więcej