• Policja chce więcej prawnej ochrony swoich funkcjonariuszy

  Policja chce więcej prawnej ochrony swoich funkcjonariuszy

  Komendant Główny Policji powołał zespół, którego zadaniem jest przygotowanie narzędzi i rozwiązań prawnych zwiększających ochronę prawną policjantów.

  Czytaj więcej

 • Sąd ukarał Błaszczaka grzywną za dezubekizację

  Sąd ukarał Błaszczaka grzywną za dezubekizację

  Warszawski Sąd Administracyjny nie miał wątpliwości. Minister Mariusz Błaszczak został ukarany za „rażące naruszenie prawa”. MSWiA regularnie odmawia rozpatrzenia odwołań emerytowanych funkcjonariuszy objętych ustawą dezubekizacyjną. Wyrok zapadł 27 października.

  Czytaj więcej

 • Dobre 2 lata

  Dobre 2 lata

  Jednym z priorytetów MSWiA jest modernizacja formacji dbających o bezpieczeństwo Polaków. Dlatego przygotowaliśmy Program Modernizacji Służb Mundurowych. Dzięki niemu powstają nowoczesne komendy i strażnice, a funkcjonariusze pracują z coraz lepszym sprzętem.

  Czytaj więcej

 • Awanse i odznaczenia w KGSG

  Awanse i odznaczenia w KGSG

  14 listopada w Komendzie Głównej Straży Granicznej z okazji Święta Niepodległości i Dnia Pracownika Straży Granicznej odbyła się uroczystość, podczas której wręczono awanse i odznaczenia.

  Czytaj więcej

KOMUNIKAT

W dniu 21 kwietnia 2016 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie odbyło się pierwsze posiedzenie podzespołu problemowego ds. służb mundurowych działającego w ramach Zespołu ds. usług publicznych Rady Dialogu Społecznego, które prowadził Mariusz Tyl, Przewodniczący podzespołu (Forum ZZ).

Oprócz statutowych członków podzespołu w spotkaniu wzięli udział również: Jarosław Zieliński, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, przedstawiciele Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Finansów, Policji, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, zaproszeni goście oraz eksperci.

Dyskusja koncentrowała się wokół następujących głównych tematów:

 • wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 03.03.2015r. sygn. akt K 39/13 poprzez włączenie funkcjonariuszy Służby Celnej do ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin – analiza art. „15 a” ustawy;
 • projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy numer 30);

Przedstawiciele Ministerstwa Finansów poinformowali, że stanowisko Rządu do projektu obywatelskiego druk 30 jest w trakcie przygotowywania na poziomie Ministerstwa, nie zostało jeszcze przekazane do uzgodnień międzyresortowych i nie ma żadnej pewności, że zostanie przedstawione podczas posiedzenia podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektu druk sejmowy numer 30 w dniu 28 kwietnia 2016r.

Czytaj dalej

STANOWISKO FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH WS. USTAWY O ZWIĄZKACH ZAWODOWYCH AUTORSTWA MINISTERSTWA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Forum Związków Zawodowych jest nowoczesną centralą związkową, dla której dialog międzypokoleniowy stanowi jeden z najważniejszych elementów rozwoju naszej organizacji. Młode pokolenie pracowników stoi dziś na ideologicznym rozdrożu - zarówno organizacje związkowe, jak i kolejne ekipy rządzące poprzez swoje działania nie wyczerpują oczekiwań ludzi wychowanych w neoliberalnym duchu państwa, wybudowanego na fundamentach zwycięstwa ruchu robotniczego. Architekci polskiego snu o wolności co najwyżej poprawnie sprostali oczekiwaniom związkowców oraz tych, którzy poza uelastycznieniem rynku pracy oczekiwali sprawiedliwej redystrybucji dóbr. Właśnie w takim konflikcie wartości dojrzewało ponad 1,5 miliona Polek i Polaków, pracujących obecnie w oparciu o umowy cywilnoprawne.

Czytaj dalej

Wiceminister Jarosław Zieliński: Światowe Dni Młodzieży odbędą się zgodnie z planem

- Nie ma powodów ani zamiarów, aby Polska wycofała się z organizacji Światowych Dni Młodzieży  - stwierdził w wywiadzie dla RMF FM wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński. Wiceminister raz jeszcze podkreślił, że lokalizacja w m. Brzegi została wskazana przez organizatora, a do państwa należy jedynie zapewnienie uczestnikom bezpieczeństwa.

Czytaj dalej

Projekt ustawy antyterrorystycznej

Zgodnie z dzisiejszą decyzją Stałego Komitetu Rady Ministrów projekt ustawy o działaniach antyterrorystycznych będzie jutro (22 kwietnia br.) omawiany podczas międzyresortowej konferencji uzgodnieniowej. Celem konferencji jest przeanalizowanie i uzgodnienie rozwiązań prawnych zawartych w projekcie.

Projekt w ustalonym brzmieniu zostanie następnie skierowany do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów.

Projekt ustawy o działaniach antyterrorystycznych.

Posiedzenie Podzespołu ds. służb mundurowych

21 kwietnia o godz 11:00w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”, sala A, ul. Limanowskiego 23 w Warszawie, odbędzie się posiedzenie Podzespołu ds. służb mundurowych działającego w ramach Zespołu problemowego ds. usług publicznych Rady Dialogu Społecznego.
Proponowany porządek obrad:
1) Informacja resortów: MRPiPS, MF, MSWiA na temat wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 03.03.2015r. sygn. akt K 39/13 poprzez włączenie funkcjonariuszy Służby Celnej do ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin – analiza art. „15 a” ustawy .
2) Informacja resortów: MRPiPS, MF, MSWiA na temat projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy numer 30) .
3) Informacja MSWiA na temat zapewnienia bezpieczeństwa w związku z organizacją XXXI Światowych Dni Młodzieży w dniach 27-31 lipca 2016 roku i Szczytu NATO w dniach 8 – 9 lipca 2016 roku.
4) Informacja resortów: MRPiPS, MF, MSWiA na temat założeń ustawy modernizacyjnej na lata 2017-2020 dla wszystkich służb mundurowych.

Więcej artykułów…

 • Karwia 2016

  Karwia 2016

  XI MISTRZOSTWA STRAŻY GRANICZNEJ W PLAŻOWEJ PIŁCE SIATKOWEJ
 • Mistrzostwa SG w Piłkę Siatkową

  Mistrzostwa SG w Piłkę Siatkową

  Trzy dni, 10 drużyn, 90 zawodników, 6 sędziów i 27 rozegranych meczów to najkrótsze podsumowanie Mistrzostw Straży Granicznej w Piłce Siatkowej – Kętrzyn 2015 zakończonych dziś (3 grudnia) w Kętrzynie. Organizatorem Mistrzostw było Centrum Szkolenia Straży Granicznej. Wsparcia imprezie udzielił Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej.

  Czytaj więcej

 • Mistrzostwa Straży Granicznej w Piłce Nożnej 2015

  Mistrzostwa Straży Granicznej w Piłce Nożnej 2015

  W dniu 26 sierpnia br. w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Koszalinie rozpoczęły się „Mistrzostwa Straży Granicznej w Piłce Nożnej”, zorganizowane we współpracy COSSG i Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej.

  Czytaj więcej

 • IV Turniej Służb Mundurowych Piłki Plażowej

  IV Turniej Służb Mundurowych Piłki Plażowej

  IV Turniej Służb Mundurowych Piłki Plażowej zorganizowany został przez PSG Górowo Iławeckie oraz ZK w Kamińsku w dniu 22 sierpnia b.r. Patronat objęły NSZZ FSG przy WMOSG oraz NSZZFiPW.

  Czytaj więcej

 • Festyn Rodzinny w Lubaniu

  Festyn Rodzinny w Lubaniu

  W dniu 26 września 2015 r. Zarząd Uczelniany Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy SG przy Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej wspólnie Zarządem Zakładowym Zawiązków Zawodowych Pracowników MSW i AP, na terenie Grodu Średniowiecznego w m. Brzeźnik zorganizowali Festyn Rodzinny z okazji szóstej rocznicy powstania Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu.

  Czytaj więcej

 • Wizyta w polskiej szkole na Litwie

  Wizyta w polskiej szkole na Litwie

  W dniu 30 września 2015 r. przedstawiciele Zarządu Uczelnianego NSZZ FSG przy Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie i Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG przy Podlaskim Oddziale Straży Granicznej w Białymstoku odwiedzili Szkołę w Pikieliszkach.

  Czytaj więcej