Struktura Związku

Skład Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej

 1. Marcin KOLASA - Przewodniczący ZG NSZZ FSG
 2. Dariusz Grządkowski - Wiceprzewodniczący ZG NSZZ FSG
 3. Kryspin Żytkowicz - Wiceprzewodniczący ZG NSZZ FSG
 4. Emil Czwaliński - Wiceprzewodniczący ZG NSZZ FSG
 5. Andrzej Dzieszkiewicz - Wiceprzewodniczący ZG NSZZ FSG
 6. Marcin Kielar - Wiceprzewodniczący ZG NSZZ FSG
 7. Tomasz Figiel - Wiceprzewodniczący ZG NSZZ FSG
 8. Dariusz Rubach - Wiceprzewodniczący ZG NSZZ FSG
 9. Mariusz Tyl - Wiceprzewodniczący ZG NSZZ FSG
 10. Leszek Kogut - Wiceprzewodniczący ZG NSZZ FSG
 • kol. Robert LIS - Przewodniczący ZO przy Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej w Warszawie
 • kol. Maciej KUSZILEK - Przewodniczący ZO przy Warmińsko-Mazurskim Oddziale Straży Granicznej w Kętrzynie
 • kol. Mariusz WIŚNIEWSKI – Przewodniczący ZO przy Śląsko - Małopolskim Oddziale Straży Granicznej w Raciborzu
 • kol. Lech SKIBICKI - Wiceprzewodniczący ZO NSZZ FSG w Chełmie
 • kol.  Bartłomiej GALANTY- Przewodniczący ZO przy Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej w Przemyślu
 • kol. Maciej WĘSIERSKI - Przewodniczący ZO przy Morskim Oddziale Straży Granicznej w Gdańsku
 • kol. Piotr BARANICZ - Przewodniczący ZO przy Podlaskim Oddziale Straży Granicznej w Białymstoku
 • kol. Tomasz DESZCZ - Przewodniczący ZO przy Nadodrzańskim Oddziale SG w Krośnie Odrzańskim
 • kol. Arkadiusz MARCZUK - Przewodniczący ZO przy Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie
 • kol. Tomasz GŁUSZEK - Przewodniczący ZO przy Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie
 • kol. Zbigniew CABAN - Przewodniczący ZO przy Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu
 • kol. Dariusz ŻABIŃSKI - Przewodniczący ZO NSZZ FSG przy Karpackim Ośrodku Wsparcia Straży Granicznej
 • kol. Paweł WYSOCKI - Przewodniczący ZO NSZZ FSG przy Komendzie Głównej Straży Granicznej w Warszawie

 

Skład Głównej Komisji Rewizyjnej:

 • Michał Gołąbek - Przewodniczący GKR NSZZ FSG 
 • Renata Sulima - Wiceprzewodniczący GKR NSZZ FSG 
 • Sebastian Dobrowolski - Wiceprzewodniczący GKR NSZZ FSG
 • Eugeniusz Wądołowski - Wiceprzewodniczący GKR NSZZ FSG 
 • Stanisław Legierski - Wiceprzewodniczący GKR NSZZ FSG