• Start
 • Zarządy Oddziałowe
 • Podlaski
 • Placówka SG w Rutce - Tartak ma swój proporzec

Placówka SG w Rutce - Tartak ma swój proporzec

24 września 2017 r. Placówce Straży Granicznej w Rutce-Tartak im. Marszałka Józefa Piłsudskiego został uroczyście nadany proporzec. W obchodach udział wziął Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński.

Uroczystości z tej okazji rozpoczęły się o godz. 11 mszą św. w Kościele pw. Matki Bożej Królowej Polski w Rutce-Tartak. Następnie jej uczestnicy przeszli na stadion gminny w Rutce-Tartak, gdzie odbyły się główne uroczystości związane z  nadaniem proporca Placówce SG w Rutce-Tartak im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Tuż przed ceremonią przekazania proporca symbolicznego wbicia gwoździ w jego drzewiec dokonał miedzy innymi Pan Jarosław Zieliński Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, ppłk. SG Grzegorz Biziuk Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, płk SG Grzegorz Opaliński z Komendy Głównej Straży Granicznej, mjr. SG Marcin Kolasa Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ FSG, chor. szt. SG Piotr Baranicz Przewodniczący Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG przy Podlaskim Oddziale Straży Granicznej, st. chor. SG Dariusz Ołdyński Przewodniczący Zarządu Terenowego NSZZ FSG w Rutce Tartak oraz Pan Marcin Kowalik, który reprezentował firmę EKU.

Wśród gości, którzy zaszczycili swoją obecnością wczorajsze wydarzenie był również wnuk  dowódcy 1. kompanii granicznej Batalionu KOP "Sejny" w latach 1936 – 1939  pan Adam Świtalski, który na ręce Komendanta Placówki SG w Rutce Tartak mjr. SG Michała Łangowskiego przekazał pamiątkowy portret swojego dziadka - kpt. Marii Michała Jana Świtalskiego. Stowarzyszenie Weteranów Polskich Formacji Granicznych, które reprezentował Pan Miłosz Filipowiak wręczył placówce odznakę pamiątkową KOP 1924-2004, a przedstawiciele Archiwum Straży Granicznej w Szczecinie replikę godła państwowego z granicy polsko-sowieckiej.

Na zakończenie można było podziwiać pokaz musztry paradnej w wykonaniu 14 Suwalskiego Dywizjonu Artylerii Przeciwpancernej oraz wysłuchać pieśni w wykonaniu zespołu dziecięco-młodzieżowego "Szeszupiaki" z Rutki-Tartak pod kierownictwem pani Beaty Szyszko-Anzulewicz. Oprawę muzyczną całej  imprezy zapewniła Orkiestra Morskiego Oddziału Straży Granicznej pod batutą kpt. SG Jarosława Rywalskiego, która również wystąpiła przed licznie zgromadzonymi gośćmi i mieszkańcami gminy Rutka –Tartak.

Uroczystość połączona była z piknikiem patriotycznym, na którym pojawiły się stoiska promocyjne i prezentowano sprzęt Straży Granicznej, Wojska, Policji, Straży Pożarnej i Lasów Państwowych. Można było również obejrzeć wystawę poświęconą historii powstania i działalności Korpusu Ochrony Pogranicza w latach 1924-1939, którą przygotował Instytutowi Pamięci Narodowej Oddział w Białymstoku we współpracy z Komendą Główną Straży Granicznej oraz Muzeum Polskich Formacji Granicznych.

Placówkę SG w Rutce - Tartak wybudowano  w 1937 r. w kształcie liter „JP”, jako pomnik poświęcony Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu. W listopadzie 1937 roku do obiektu w Rutce – Tartak przeniesiono z Wiżajn siedzibę dowództwa 1. kompanii granicznej Batalionu KOP „Sejny”. W latach powojennych siedzibę swą znalazła w nim strażnica Wojsk Ochrony Pogranicza, a dzisiaj Placówka Straży Granicznej, której w dniu 17 listopada 2006 roku nadano imię Marszałka Józefa Piłsudskiego. Należy podkreślić, że jest to jedyny historyczny obiekt Korpusu Ochrony Pogranicza użytkowany współcześnie przez Straż Graniczną.

 

PREZYDIUM ZARZĄDU ODDZIAŁOWEGO NSZZ FSG PRZY PoOSG

Przewodniczący:
Piotr Baranicz
Prezydium:
Emil Czwaliński
Paweł Rasiński
Adam Potapczyk
Piotr Myszczyński
Piotr Bazyluk
 
Zarząd:
Wojciech Łojewski- Sejny
Tomasz Gołkowski- Płaska
Maciej Lisztwinowicz- Bobrowniki
Tomasz Kieda- Krynki
Grzegorz Kiryluk- Białowieża
Marek Chmara- Narewka
Tomasz Bogdan- Augustów
Robert Kraszewski- Strzeżony Ośrodek dla Cudzoziemców w Białymstoku
Adam Potapczyk- WOŚ
Marcin Pogorzelski- Michałowo
Konrad Kiluk- Kuźnica
Paweł Werszko- Czeremcha
Jarosław Szymański- Mielnik
Dariusz Woźniak- ZT Białystok
Andrzej Bielec- Nowy Dwór
Marcin Sawicki- Dubicze Cerkiewne
Grzegorz Bułatewicz- Szudziałowo
Dariusz Ołdyński- Rutka-Tartak
Tomasz Mierzaniec- WZD Białystok
Kamil Miezio- Lipsk
Tomasz Bernatowicz- WZD Augustów
 
OKR:
Andrzej Eliaszuk- Przewodniczący
Wioleta Ciereszyńska- Wiceprzewodnicząca
Marek Anuszkiewicz- Wiceprzewodniczący
Joanna Anuszkiewicz- Wiceprzewodnicząca
Marcin Monach- Wiceprzewodniczący

ZARZĄDY TERENOWE PRZY PoOSG

Przewodniczący Zarządów Terenowych NSZZ FSG

 1. Wojciech Łojewski- Sejny
 2. Tomasz Gołkowski- Płaska
 3. Maciej Lisztwinowicz- Bobrowniki
 4. Tomasz Kieda- Krynki
 5. Grzegorz Kiryluk- Białowieża
 6. Marek Chmara- Narewka
 7. Tomasz Bogdan- Augustów
 8. Robert Kraszewski- Strzeżony Ośrodek dla Cudzoziemców w Białymstoku
 9. Adam Potapczyk- WOŚ
 10. Marcin Pogorzelski- Michałowo
 11. Konrad Kiluk- Kuźnica
 12. Paweł Werszko- Czeremcha
 13. Jarosław Szymański- Mielnik
 14. Dariusz Woźniak- ZT Białystok
 15. Andrzej Bielec- Nowy Dwór
 16. Marcin Sawicki- Dubicze Cerkiewne
 17. Grzegorz Bułatewicz- Szudziałowo
 18. Dariusz Ołdyński- Rutka-Tartak
 19. Tomasz Mierzaniec- WZD Białystok
 20. Kamil Miezio- Lipsk
 21. Tomasz Bernatowicz- WZD Augustów